Woensdag 18 mei 2022 was publiceerde Nu punt NL over “Hoe krijgen we zonwering terug als manier om energieverbruik te verlagen? “

Uit het stuk bleek dat zonwering wel degelijk energie bespaart en comfort in woningen, kantoren, musea, scholen flink kan verbeteren. De toepassing van professionele zonwering zorgt dat de ruimte achter de zonwering op temperatuur blijft. Het binnenklimaat blijft optimaal, in de zomer omdat zonwering de directe zoninstraling blokkeert en dus de ruimte niet opwarmt. Hierdoor is het niet of minder noodzakelijk om luchtbehandeling of aicr toe te passen. 

Lees meer…

TNO onderzoek

Zon & Comfort

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat het effect op de energiebesparing het grootst is als automatisch gereguleerde buitenzonwering alleen in de zomer wordt gebruikt. ’s-Zomers kan dan veel minder worden gekoeld. En als de automatische zonwering ’s-winters is uitgeschakeld, zorgt de zon voor de nodige opwarming, zodat op verwarming wordt bespaard.
Zonwering moet in de ontwerpfase bij de bouw worden meegenomen.

Zonwering vormt nu helaas nog te vaak een sluitpost op de begroting. Het vaak zo dat als de problemen zich al hebben voorgedaan, zonwering in beeld komt als oplossing voor licht- en warmteoverlast.